Współpraca SPIN z Małą Akademią Nauk Ukrainy

Od wybuchu wojny w Ukrainie, działania SPINu w zakresie wsparcia nie ustają. Stowarzyszenie i członkowie starają się na co dzień pomagać naszym sąsiadom. Wymieniamy się doświadczeniami w zakresie działań pomocowych i adaptacyjnych. Nie zapominamy o Ukrainie. O naszych działaniach przeczytasz TU.

Kolejnym krokiem naszych działań jest podpisane 6 lipca 2022 r. Memorandum z Małą Akademią Nauk Ukrainy (MANU). To organizacja edukacyjna, która koordynuje działalność naukowo-badawczą uczniów i uczennic Ukrainy, działająca od 2020 roku w Kijowie, a obecnie we Lwowie.

Memorandum zakłada rozwój współpracy w zakresie tworzenia warunków dostępu do edukacji i nauki dla ukraińskiej młodzieży i studentów, którzy z powodu agresji wojskowej Rosji na Ukrainę zostali zmuszeni do pozostania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Głównym założeniem umowy jest zainicjowanie i realizacja projektu “Odkrywaj naukę po ukraińsku”, którego celem jest stworzenie i promowanie treści edukacyjnych w języku ukraińskim poprzez ich tłumaczenie i wykorzystanie na wystawach i stronach internetowych Polskich centrów i muzeów nauki.

Zarząd SPIN oraz Prezydent Małej Akademii Nauk Ukrainy, Stanisław Dovgyi określili również inne kierunki współpracy, takie jak tworzenie nowych treści edukacyjnych w języku ukraińskim, organizowanie wspólnych konferencji, seminariów, wystaw, okrągłych stołów w zakresie tworzenia i promocji treści edukacyjnych oraz wspólne promowanie działań.

%name Współpraca SPIN z Małą Akademią Nauk Ukrainy
Prezes SPIN Alicja Harackiewicz oraz Prezydent MANU Stanislav Dovgyi podczas spotkania w czerwcu na konferencji europejskich centrów nauki Ecsite.