SPIN dla Ukrainy

Od wybuchu wojny w Ukrainie, członkowie Stowarzyszenia aktywnie działają w zakresie wsparcia osób uchodźczych. Sytuacja geopolityczna pokazała, że jak nigdy, jako środowisko, potrafimy szybko i sprawnie dostosować się do intensywnych zmian, także tych związanych z kryzysem uchodźczym. Wyszliśmy daleko poza nasze codzienne działania i zorganizowaliśmy nie tylko aktywności oparte na naszym głównym, edukacyjnym celu, ale i zaktywizowaliśmy lokalne społeczności do pomocy.

Już ponad trzy miesiące działamy w zakresie doraźnego i długofalowego wsparcia. Spotykamy się regularnie online, żeby wymienić doświadczenia. Omawiamy wyzwania, które przed nami stają, takie jak:

  • zasady udostępnienia przestrzeni i działań uchodźcom z Ukrainy,
  • zapewnienie dostępności językowej, zatrudnienie osób ukraińskojęzycznych,
  • wspieranie integracji uchodźców,
  • działania w dłuższej perspektywie – plany własne, współpraca na poziomie lokalnym, współpraca w SPIN

Z ostatnich spotkań, które odbyły się 23 marca i 10 czerwca, zebraliśmy najważniejsze inicjatywy – zapraszamy do inspirowania się i korzystania z dobrych, sprawdzonych praktyk. Dokument będzie aktualizowany po kolejnych spotkaniach.

SPIN dla Ukrainy.pdf [127 kb]

Polecamy również zasób Europejskiego Stowarzyszenia Centrów Nauki Ecsite, w którym na bieżąco aktualizowane są działania centrów nauki i podmiotów naukowych (https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQOw-Ed0wan51IguJsQdNc2eYoN_QpqQhup3ckbU4Oy3iHtjSGO0kwQ3dCqL-vZbyZnJpTNwqAr6cMz/pub)

oraz nową stronę https://soswspolnaszkola.pl, na której sieciowane są działania i informacje na rzecz ukraińskich dzieci, które znalazły się w polskim systemie edukacji i w Polsce. Strona te zawiera nie tylko informacje o przepisach prawnych, webinariach, materiałach do wykorzystania podczas zajęć, ale tak przydatne w kontekście zbliżających się wakacji, informacje o bajkach, czy filmach po ukraińsku oraz o innych zajęciach pozalekcyjnych.