Jak powinna zmieniać się komunikacja naukowa i popularyzacja nauki w Polsce?

%name Jak powinna zmieniać się komunikacja naukowa i popularyzacja nauki w Polsce?

 

JAK POWINNA ZMIENIAĆ SIĘ KOMUNIKACJA NAUKOWA I POPULARYZACJA NAUKI W POLSCE?

Kształcenie popularyzatorów nauki, system gratyfikacji oraz utworzenie centralnej jednostki sieciującej to kluczowe działania, które mogą wesprzeć rozwój i jakość komunikacji naukowej w Polsce. Propozycje te wynikły z warsztatów ,,Popularyzacja i komunikacja nauki w Polsce”, zorganizowanych przez Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej oraz Radę Upowszechniania Nauki PAN. Rekomendacje te zostały przekazane rektorom na posiedzeniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Środowisko komunikujące naukę w Polsce proponuje przede wszystkim przyjęcie ujednoliconych zasad realizacji działań, w szczególności w sektorze szkolnictwa wyższego.

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ

I. System gratyfikacji:

  • Komunikacja naukowa powinna być traktowana na równi z pracą dydaktyczną i naukową.
  • Działania komunikacyjne powinny być uwzględniane w pensum dydaktycznym i ocenie okresowej pracowników akademickich.

II. Utworzenie centrów popularyzatorskich

  • Na uczelniach i w jednostkach naukowych warto tworzyć centra sieciujące popularyzatorów nauki.
  • Centra te umożliwiłyby formalne certyfikowanie popularyzatorów oraz wspieranie współpracy i kształcenia w zakresie komunikacji naukowej.

III. Kształcenie i wspieranie kompetencji

  • Powstanie ogólnopolskiej Akademii Komunikacji Naukowej oferującej szkolenia, warsztaty i kursy.
  • Akademia ta wspierałaby ośrodki akademickie, ujednolicając i podnosząc standardy kształcenia popularyzatorów nauki.

IV. Oddzielenie komunikacji naukowej od edukacji

  • Komunikacja naukowa powinna różnić się od pracy dydaktycznej i edukacji szkolnej.
  • Ważne jest, aby popularyzacja nauki była merytoryczna i wsparta autorytetem naukowca, nie zastępując działań edukacyjnych.

Efektywna komunikacja i popularyzacja nauki wpływają na zaufanie społeczeństwa do nauki oraz na widoczność naukowców i instytucji w przestrzeni publicznej. Dzięki temu społeczeństwo lepiej rozumie potrzebę postępu naukowego, co może wpływać na decyzje dotyczące finansowania nauki i jakości kształcenia.

Sformalizowanie zmian w komunikacji i popularyzacji nauki poprawi jakość działań w tym obszarze. Lepsza efektywność tych działań zwiększy zaufanie społeczne do nauki oraz widoczność naukowców i ich jednostek w sferze publicznej. Współpracująca społeczność komunikująca naukę może skuteczniej odpowiadać na potrzeby współczesnego społeczeństwa, gospodarki i kultury.

Cały artykuł znajduje się na stronie serwisu NAUKA W POLSCE.

 

Jedną z możliwości do lepszego poznania innowacyjnych i atrakcyjnych metod upowszechniania wiedzy są studia podyplomowe ,,Komunikacja naukowa i popularyzacja nauki” na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Oferta skierowana jest zarówno do naukowców jak i pracowników administracyjnych, edukatorów czy pracowników centrów nauki, a także wszystkich stawiających pierwsze kroki w roli popularyzatora nauki.

Pierwsza tura rekrutacja potrwa od 3 czerwca do 25 sierpnia 2024 roku