Jak powinna zmieniać się komunikacja naukowa i popularyzacja nauki w Polsce?

  JAK POWINNA ZMIENIAĆ SIĘ KOMUNIKACJA NAUKOWA I POPULARYZACJA NAUKI W POLSCE? Kształcenie popularyzatorów nauki, system gratyfikacji oraz utworzenie centralnej jednostki sieciującej to kluczowe działania, które mogą wesprzeć rozwój i jakość komunikacji naukowej w Polsce. Propozycje te wynikły z warsztatów ,,Popularyzacja i komunikacja nauki w Polsce”, zorganizowanych przez Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej oraz Radę Upowszechniania Nauki PAN. Rekomendacje te zostały przekazane rektorom na posiedzeniu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół […]

czytaj więcej