Raport „Edukacja Klimatyczna w Polsce – rekomendacje Okrągłego Stołu”

Okragly stol 300x169 Raport „Edukacja Klimatyczna w Polsce – rekomendacje Okrągłego Stołu”

Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej UN Global Compact Network Poland powstał w lipcu 2021 r., a od października 2021 obrady prowadziło 14 zespołów. Prezes Stowarzyszenia SPIN, Alicja Harackiewicz brała udział w spotkaniach i pracach nad rekomendacjami w podstoliku edukacyjnych organizacji pozarządowych.

Celem Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej UN Global Compact Network Poland jest wypracowanie kierunkowych rozwiązań służących wprowadzeniu edukacji klimatycznej do szkół różnych szczebli. Wypracowane rekomendacje zostaną przekazane właściwym instytucjom zajmującym się edukacją.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem i udostępniania jego wyników:

https://edukacjaklimatyczna.org.pl/wp-content/uploads/2022/06/Edukacja-Klimatyczna-w-Polsce-2022-rekomendacje-Okraglego-Stolu.pdf

UN Global Compact https://ungc.org.pl/ to największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Od 2000 roku prowadzi działania na rzecz środowiska, praw człowieka, przeciwdziałania korupcji oraz godnej i legalnej pracy. Global Compact Network Poland stanowi sekretariat polskich członków UNGC oraz akcelerator programów i działań lokalnych.