Program konferencji 2021

program konferencji “Komunikuj, nie panikuj!” 23-24 listopada 2021 Centrum Nauki Kopernik

Planowane godziny trwania konferencji:
11.00-22.00 – pierwszy dzień
10.00-16.00 – drugi dzień

Doświadczenie kryzysu pandemicznego i wyzwań związanych z mówieniem o nauce, kiedy jest to naprawdę potrzebne, skłoniły nas do tego, aby tegoroczną konferencję poświęcić tematyce wyzwań i kryzysów, które mogą nas spotkać w przyszłości i odpowiedzialności środowiska osób zajmujących się komunikacją nauki w kontekście mówienia o tych wyzwaniach.

Z jednej strony osoby zajmujące się komunikacją nauki i centra nauki są odpowiedzialni za zrozumienie nauki wśród społeczeństwa, z drugiej strony – na wiele rzeczy nie mają wpływu. Media i sposób komunikacji proponowany przez ekspertów ma w sytuacjach kryzysowych kluczowe znaczenie. Role ekspertów naukowych i ekspertów komunikacji przenikają się. Jednak pandemia to nie jedyne wyzwanie komunikacyjne, z którym przyjdzie nam się w najbliższym czasie zmierzyć.

W czasie konferencji chcielibyśmy wykorzystać doświadczenia zebrane w pandemii, aby rozmawiać także o tym, jaka jest nasza odpowiedzialność wobec innych wyzwań – zmian klimatycznych, zmian technologicznych, kryzysu informacyjnego oraz kryzysu braku zaufania do nauki.

Pytania które chcielibyśmy, aby nam towarzyszyły to:

  • Jakie są nasze możliwości i ograniczenia w komunikacji tematów trudnych społecznie?
  • Jakie są nasze zobowiązania w stosunku do społeczeństwa, skoro mamy wiedzę o tych tematach i narzędzia do ich nagłaśniania?
  • Jakie są nasze zobowiązania wobec tych nieprzekonanych lub nieufnych?
  • Jak budować współpracę z ekspertami i zwiększać ich wiarygodność w stosunku do szerokiej publiczności?
  • Jakie trudności możemy napotkać w pracy z tematami kryzysowymi?

Konferencja będzie podzielona na dwie główne ścieżki

  • program kuratorski Komitetu Programowego (publikowany poniżej)
  • program zaproponowany przez uczestników (na zgłoszenia czekamy do 12 października, szczegółowe informacje TUTAJ); 25 października przedstawiony zostanie całościowy program konferencji

23 listopada 2021 – DZIEŃ WYZWANIA

Mówca specjalny – DR ALEKSANDRA PRZEGALIŃSKA (FUTUROLOG)

Prowadząca przybliży publiczności wyzwania, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć w najbliższych latach, a które będą wymagały zrozumienia społecznego i dobrej komunikacji naukowej. Do wyzwań tych mogą należeć: zmiana klimatu, rozwój sztucznej inteligencji i technologii robotycznych, rozwój technologii teleinformatycznych, rozwój mediów społecznościowych i szeroki dostęp do informacji, instagramizacja życia, wyzwania zdrowotne i profilaktyczne, a także – być może inne pandemie niż COVID-19. Te wyzwania będą wymagały od nas dostarczania informacji, które wynikają z badań naukowych, w sposób przystępny i zrozumiały, jednak pogłębiony.

dr Aleksandra Przegalińska – profesor Akademii Leona Koźminskiego, doktor habilitowana w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Doktoryzowała się w zakresie filozofii sztucznej inteligencji w Instytucie Filozofii UW. Obecnie jest Prorektorem ds Współpracy z Zagranicą oraz ESR w Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2016 prowadziła badania w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Aktualnie Research Fellow w American Institute for Economic Research. W 2021 rozpocznie współpracę z Labour and Worklife Program na Harvardzie. Interesuje się rozwojem sztucznej inteligencji, przetwarzaniem języka naturalnego, uczeniem maszynowym, robotami społecznymi i technologiami ubieralnymi.

24 listopada 2021 – DZIEŃ ZAUFANIA

Mówca specjalny – DR TOMASZ SOBIERAJSKI (SOCJOLOG)

Wykład będzie skonstruowany wokół wyzwań społecznych związanych z reagowaniem przez społeczeństwo na trudnych tematów – jakie są mechanizmy, które nas blokują w czytaniu informacji w kryzysie? Jak członkowie grup społecznych wpływają na siebie tworząc teorie spiskowe i zaprzeczenia dla naukowo dowiedzionych faktów? Jak różne grupy mogą reagować w konfrontacji z trudnymi/kryzysowymi tematami? Jakie są najtrudniejsze wyzwania w budowaniu takiej komunikacji? Z czego rodzi się zaufanie do mówiących lub jego brak? Co wpływa na nasz odbiór informacji i ich zrozumienie?

Dr Tomasz Sobierajski  zajmuje się socjologią, edukacją, socjologią zdrowia, wakcynologią społeczną i metodologią badań społecznych. Jest cenionym badaczem społecznym, projektującym i realizującymi badania dla polskich i zagranicznych organizacji rządowych, pozarządowych oraz firm międzynarodowych. Jest autorem kilku książek, kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz ponad setki projektów badawczych. Prowadzi zajęcia z komunikacji interpersonalnej na uniwersytetach w całej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji na płaszczyźnie lekarz-pacjent.

Dodatkowo planowane są 4 sesje przygotowane przez Komitet Programowy Konferencji

23 listopada – Dzień Wyzwania

Jaka jest rola centrów nauki i osób zajmujących się komunikacją nauki oraz naukowców w mówieniu o wyzwaniach przyszłości? 

PANEL STRATEGICZNY

Prowadzący: Robert Firmhofer, Dyrektor Naczelny Centrum Nauki Kopernik 

Paneliści zostaną ogłoszeni w terminie późniejszym.

24 listopada – Dzień Zaufania

Kod popularyzacji – jak komunikować naukę.

PANEL Z ELEMENTAMI PRAKTYCZNEJ WIEDZY DOTYCZĄCEJ WSPÓŁPRACY I JĘZYKA KOMUNIKACJI

Prowadząca: Natalia Osica, socjolożka, mediatorka, komunikatorka nauki

Uczestnicy:  dr hab. prof. UŚ Iwona Loewe, językoznawczyni, Uniwersytet Śląski

Robert Boch, mediator, Mediatorzy.pl 

Piotr Stanisławski, dziennikarz naukowy, Crazy Nauka

Jak komunikować trudne tematy – jakimi formatami i kanałami?

SESJA WYZNANIOWA 

Prowadząca: Joanna Kalinowska, Dyrektor Rozwoju Centrum Nauki Kopernik

Uczestnicy – różne osoby ze środowiska centrów nauki oraz wszyscy uczestnicy sesji. Sesja ma na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni do rozmowy o lekcjach wyciągniętych z naszych dotychczasowych doświadczeń.

Zrozumieć sceptyka  – między szacunkiem a wyśmianiem.

DYSKUSJA POPRZEDZONA WYSTĄPIENIAMI PROWADZĄCYCH

Prowadzący: Iwona Kieda, Starszy Specjalista ds. realizacji projektów, Rzecznik Prasowy Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN i Błażej Dawidson, Customer Experience Consultant, HYCOM S.A.

Uczestnicy: Dr Konrad Maj, psycholog, (TBC)

Tomasz Piekot, językoznawca, (TBC)

Skip to content