Program konferencji 2021

program konferencji “Komunikuj, nie panikuj!” 23-24 listopada 2021 Centrum Nauki Kopernik

Planowane godziny trwania konferencji:
10.30-22.00 – pierwszy dzień
10.00-16.00 – drugi dzień

Doświadczenie kryzysu pandemicznego i wyzwań związanych z mówieniem o nauce, kiedy jest to naprawdę potrzebne, skłoniły nas do tego, aby tegoroczną konferencję poświęcić tematyce wyzwań i kryzysów, które mogą nas spotkać w przyszłości i odpowiedzialności środowiska osób zajmujących się komunikacją nauki w kontekście mówienia o tych wyzwaniach.

Z jednej strony osoby zajmujące się komunikacją nauki i centra nauki są odpowiedzialni za zrozumienie nauki wśród społeczeństwa, z drugiej strony – na wiele rzeczy nie mają wpływu. Media i sposób komunikacji proponowany przez ekspertów ma w sytuacjach kryzysowych kluczowe znaczenie. Role ekspertów naukowych i ekspertów komunikacji przenikają się. Jednak pandemia to nie jedyne wyzwanie komunikacyjne, z którym przyjdzie nam się w najbliższym czasie zmierzyć.

W czasie konferencji chcielibyśmy wykorzystać doświadczenia zebrane w pandemii, aby rozmawiać także o tym, jaka jest nasza odpowiedzialność wobec innych wyzwań – zmian klimatycznych, zmian technologicznych, kryzysu informacyjnego oraz kryzysu braku zaufania do nauki.

Pytania które chcielibyśmy, aby nam towarzyszyły to:

  • Jakie są nasze możliwości i ograniczenia w komunikacji tematów trudnych społecznie?
  • Jakie są nasze zobowiązania w stosunku do społeczeństwa, skoro mamy wiedzę o tych tematach i narzędzia do ich nagłaśniania?
  • Jakie są nasze zobowiązania wobec tych nieprzekonanych lub nieufnych?
  • Jak budować współpracę z ekspertami i zwiększać ich wiarygodność w stosunku do szerokiej publiczności?
  • Jakie trudności możemy napotkać w pracy z tematami kryzysowymi?

Konferencja będzie podzielona na dwie główne ścieżki

  • program kuratorski Komitetu Programowego (publikowany poniżej)
  • program zaproponowany przez uczestników

23 listopada 2021 – DZIEŃ WYZWANIA

Mówca specjalny – DR HAB. ALEKSANDRA PRZEGALIŃSKA (FUTUROLOG)

Prowadząca przybliży publiczności wyzwania, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć w najbliższych latach, a które będą wymagały zrozumienia społecznego i dobrej komunikacji naukowej. Do wyzwań tych mogą należeć: zmiana klimatu, rozwój sztucznej inteligencji i technologii robotycznych, rozwój technologii teleinformatycznych, rozwój mediów społecznościowych i szeroki dostęp do informacji, instagramizacja życia, wyzwania zdrowotne i profilaktyczne, a także – być może inne pandemie niż COVID-19. Te wyzwania będą wymagały od nas dostarczania informacji, które wynikają z badań naukowych, w sposób przystępny i zrozumiały, jednak pogłębiony.

Dr hab. Aleksandra Przegalińska – profesor Akademii Leona Koźminskiego, doktor habilitowana w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Doktoryzowała się w zakresie filozofii sztucznej inteligencji w Instytucie Filozofii UW. Obecnie jest Prorektorem ds Współpracy z Zagranicą oraz ESR w Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2016 prowadziła badania w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Aktualnie Research Fellow w American Institute for Economic Research. W 2021 rozpocznie współpracę z Labour and Worklife Program na Harvardzie. Interesuje się rozwojem sztucznej inteligencji, przetwarzaniem języka naturalnego, uczeniem maszynowym, robotami społecznymi i technologiami ubieralnymi.

24 listopada 2021 – DZIEŃ ZAUFANIA

Mówca specjalny – DR TOMASZ SOBIERAJSKI (SOCJOLOG)

Wykład będzie skonstruowany wokół wyzwań społecznych związanych z reagowaniem przez społeczeństwo na trudnych tematów – jakie są mechanizmy, które nas blokują w czytaniu informacji w kryzysie? Jak członkowie grup społecznych wpływają na siebie tworząc teorie spiskowe i zaprzeczenia dla naukowo dowiedzionych faktów? Jak różne grupy mogą reagować w konfrontacji z trudnymi/kryzysowymi tematami? Jakie są najtrudniejsze wyzwania w budowaniu takiej komunikacji? Z czego rodzi się zaufanie do mówiących lub jego brak? Co wpływa na nasz odbiór informacji i ich zrozumienie?

Dr Tomasz Sobierajski  zajmuje się socjologią, edukacją, socjologią zdrowia, wakcynologią społeczną i metodologią badań społecznych. Jest cenionym badaczem społecznym, projektującym i realizującymi badania dla polskich i zagranicznych organizacji rządowych, pozarządowych oraz firm międzynarodowych. Jest autorem kilku książek, kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz ponad setki projektów badawczych. Prowadzi zajęcia z komunikacji interpersonalnej na uniwersytetach w całej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji na płaszczyźnie lekarz-pacjent.

Sesje przygotowane przez Komitet Programowy Konferencji

 

23 listopada – Dzień Wyzwania

PANEL STRATEGICZNY

Jak rozmawiać o wyzwaniach przyszłości?

Prowadzący: Robert Firmhofer – Dyrektor Naczelny CNK, Członek Zarządu SPiN, ECSITE i ASTC

Uczestnicy:

Alicja Harackiewicz – Dyrektor Centrum Nauki Experyment, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Społeczeństwo i Nauka SPiN

Katarzyna Gandor – biotechnolożka, vlogerka i popularyzatorka wiedzy

Prof. dr hab. Jerzy Duszyński – Prezes PAN

Kuba Wygnański – Prezes Zarządu Fundacji Stocznia

24 listopada – Dzień Zaufania

SESJA PRAKTYCZNA

Kod popularyzacji – jak komunikować naukę.

Prowadząca: Natalia Osica, socjolożka, mediatorka, komunikatorka nauki

Uczestnicy: 

dr hab. prof. UŚ Iwona Loewe – językoznawczyni, Uniwersytet Śląski

Robert Boch – mediator, Mediatorzy.pl 

Piotr Stanisławski – dziennikarz naukowy, Crazy Nauka

SESJA ZWIERZEŃ

Trudny temat – porażka – wyzwanie szczerości

Prowadząca: Joanna Kalinowska, Dyrektor Rozwoju Centrum Nauki Kopernik

Uczestnicy – różne osoby ze środowiska centrów nauki oraz wszyscy uczestnicy sesji. Sesja ma na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni do rozmowy o lekcjach wyciągniętych z naszych dotychczasowych doświadczeń.

ROZMOWA Z ODBIORCAMI – PANEL

Zrozumieć sceptyka  – między szacunkiem a wyśmianiem.

Prowadzący: Iwona Kieda, Starszy Specjalista ds. realizacji projektów, Rzecznik Prasowy Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN i Błażej Dawidson, Customer Experience Consultant, HYCOM S.A.

Uczestnicy: 

dr Łukasz Lamża (adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, doktor filozofii, dziennikarz naukowy i popularyzator nauki)

dr hab. Tomasz Piekot (językoznawca i komunikolog, kierownik Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego)

dr Aleksandra Kardaś (fizyczka atmosfery i popularyzatorka nauki, redaktorka Naukaoklimacie.pl

Sesje przygotowane przez uczestników

23 listopada – Dzień Wyzwania

Komunikowanie wiedzy naukowej w edukacji i poprzez edukację

Prowadząca: Zuzanna Michalska – koordynatorka programu Klub Młodego Odkrywcy w Centrum Nauki Kopernik

Uczestnicy:

Małgorzata Szymura – nauczycielka fizyki w zespole szkół ponadpodstawowych oraz w szkole podstawowej na Śląsku

dr hab. Rafał Godoń – Dziekan Wydziału Pedagogicznego UW

Aleksander Pawlicki – nauczyciel historii w szkole średniej oraz nauczyciel w Szkole Edukacji

24 listopada – Dzień Zaufania

Wystawy w procesie – jak dobrze przygotować się do budowy wystawy dla centrum nauki?

Prowadząca: Małgorzata Stanasiuk – Mordalska – TMD Exhibitions Sp. z o.o.

Uczestnicy: 

dr Paweł Barczyński – Kierownik Działu Naukowo – Dydaktycznego, Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź

Michał Buława – Project Manager, TMD Exhibitions Sp. z o.o.

Sylwia Mularczyk – Główny Spec. ds. Programowych Park Kultury w Bydgoszczy, Młyny Rothera

Komunikuj, nie wykluczaj! O komunikacji dostępnej dla wszystkich

Prowadząca: Bogna Pazerska – specjalista ds. edukacji astronomicznej Dział Edukacji i Popularyzacji Nauk, Hevelianum

Uczestnicy:

Anna Puchta – koordynatorka dostępności w Centrum Nauki Kopernik

Marta Przasnek – koordynatorka dostępności w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Wystawy interaktywne i ekspozycje multimedialne

ProwadzącA: Agnieszka Woźniak – Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Uczestnicy:

Bogdan Janus – Centrum Nauki i Techniki EC1

Krzysztof Horodecki – Edukacyjne Wystawy Interaktywne

Rafał Sworst – Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema

Skip to content