Podsumowanie konferencji Społeczeństwo i Nauka. Interakcja-Integracja 2023

4 na 5 ankietowanych oceniło wydarzenie bardzo dobrze lub dobrze – wynika z podsumowania badania opinii uczestników Konferencji Społeczeństwo i Nauka „Interakcja-Integracja 2023”, która odbyła się w dniach 16-18 października 2023 r. w Morskim Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie.

Coroczna konferencja „Interakcja-Integracja” to najważniejsze krajowe spotkanie przedstawicieli centrów nauki, muzeów techniki, organizacji i firm. W programie znajdują się wystąpienia, sesje tematyczne, warsztaty oraz wydarzenia towarzyszące.

Ostatnia edycja przebiegła pod hasłem: „Przewroty w nauce. Człowiek w Centrum”. Gospodarzem było otwarte w maju 2023 r. Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie, które uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić.

Ponad połowa badanych uczestników Konferencji raczej zgadza się z tym, że program wydarzenia był interesujący, a znaczna większość zdecydowanie dobrze oceniła miejsce odbywania się oraz obsługę Konferencji. Ankietowani wysoko ocenili też możliwość poznania ludzi z branży i zwiedzenia nowego centrum nauki, a także dobre rozplanowanie czasu podczas całego wydarzenia.

Osią dyskusji podczas wydarzenia były zagadnienia związane ze sztuczną inteligencją, wirtualną rzeczywistością, zmianami społecznymi, nowym konsumentem i nowym pracownikiem.

W trakcie konferencji mowa była m.in. o szansach i możliwościach wykorzystywania sztucznej inteligencji np. do tworzenia wystaw, o pracy animatorów, skutecznej komunikacji, myśleniu o odbiorcy, szansach i możliwości edukacji w czasach wojny i kryzysu (z udziałem przedstawicieli Małej Akademii Nauk Ukrainy), wystawach interaktywnych, współpracy z naukowcami i zarządzaniu w organizacji.

Wydarzenie poprzedziła prekonferencja „Ale Kosmos!” (16 października), skierowana do osób popularyzujących wiedzę o kosmosie oraz tworzących treści multimedialne dla planetariów i kin sferycznych. Uczestnicy m.in. zapoznali się z nową inwestycją na planetaryjnej mapie Polski, jaką jest Planetarium w Morskim Centrum Nauki; dyskutowali również m.in. o produkcji filmów edukacyjnych dla planetariów, wyzwaniach stojących przed nowoczesnymi planetariami i o obchodach Roku Kopernika w polskich planetariach.

Ankietowani pytani o propozycje zmian w następnych edycjach wskazali m.in. na zwiększenie liczby paneli dotyczących wiedzy praktycznej (know-how); zróżnicowanie tematów równoległych sesji, aby podobne tematy nie były poruszane w jednym czasie, oraz wydłużenie prekonferencji.

W badaniu opinii uczestników konferencji wzięła udział nieco ponad jedna trzecia osób zarejestrowanych na wydarzenie (43 ze 134 osób). Chęć udziału w kolejnych edycjach wydarzenia zgłosiło ponad 70 proc. ankietowanych.

Następna Konferencja – w 2024 roku – odbędzie się w Centrum Edukacji Ekologicznej „Hydropolis” we Wrocławiu.

SEBA7724 300x200 Podsumowanie konferencji Społeczeństwo i Nauka. Interakcja Integracja 2023 SEBA7482 300x200 Podsumowanie konferencji Społeczeństwo i Nauka. Interakcja Integracja 2023 SEBA7118 300x200 Podsumowanie konferencji Społeczeństwo i Nauka. Interakcja Integracja 2023