Konkurs na Gospodarza Konferencji Interakcja-Integracja 2022

SLAJD 11 fot Lukasz Balcerzak 300x200 Konkurs na Gospodarza Konferencji Interakcja Integracja 2022

Zarząd Stowarzyszenia SPIN wraz z Komitetem Programowym Konferencji Interakcja – Integracja zaprasza do zgłaszania ofert na organizację Konferencji Interakcja – Integracja w roku 2022 – Gospodarza konferencji.

Najważniejsze informacje:

Termin: od 17 października do 30 listopada 2022 – termin ostateczny zostanie ustalony pomiędzy Gospodarzem a Zarzędem SPIN.

Liczba uczestników: minimum 150 osób.

Gospodarz korzysta z dotacji programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, w ramach projektu realizowanego przez SPIN. Dotacja wynosi łącznie 50.000 zł brutto: 30.000 zł promocja konferencji, 20.000 zł koszt organizacji konferencji.

Najważniejsze obowiązki Gospodarza:

  • Zapewnienie sal, cateringu, kwestii organizacyjnych,
  • przygotowanie programu integracyjno – kulturalnego wraz z Komitetem Programowym Konferencji i Zarządem SPIN,
  • zapewnienie promocji i pozyskanie uczestników Konferencji według wskazań i we współpracy z Zarządem SPIN oraz Komitetem Programowym,
  • obsługa finansowa konferencji,
  • ewaluacja wydarzenia.

Szczegóły znajdą Państwo w załącznikach:

Konkurs na Gospodarza Konferencji Interakcja-Integracja 2022

Umowa SPIN Gospodarz – draft

Ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Gospodarza należy przesłać w terminie do 29 kwietnia na adres: biuro@stowarzyszeniespin.pl wpisując w tytule wiadomości: oferta konkursowa Konferencja Interakcja-Integracja.Pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres: biuro@stowarzyszeniespin.pl.