Formularz rejestracji na konferencję

Zapraszamy do udziału w XII Konferencji Interakcja – Integracja, która odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik (Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20)  w dniach 23 i 24 listopada 2021 roku. By uczestniczyć w konferencji należy wypełnić poniższy formularz. Prosimy o upewnienie się czy wpisane dane, takie jak adres e-mail czy dane do faktury, są poprawne.

W razie pytań prosimy o kontakt na adres: ii2021@kopernik.org.pl

  * - pole obowiązkowe

  Opłata konferencyjna – prosimy o zaznaczenie odpowiedniej (zgodnie z cennikiem)*:

  WYBIERZCZŁONKOWIE SPINWYBIERZ
  Konferencja 23-24.11.2021 r.400 zł brutto280 zł brutto


  • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   • Administratorem podanych danych osobowych jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) pod adresem ul. Wybrzeże Kościuszkowie 20, NIP: 7010025169, REGON: 140603313 oraz Stowarzyszenie Społeczeństwo i Nauka SPiN z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-390) pod adresem ul. Wybrzeże Kościuszkowie 20, NIP 5252775424, REGON 382143835, KRS 0000764036 (dalej jako „Organizator”).
   • Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
   • Dane zbierane są w celach związanych z organizacją, przeprowadzeniem i dokumentacją wydarzenia, w którym uczestnik bierze udział, tj. XII Konferencji Interakcja – Integracja lub Prekonferencji, które odbywają się w Centrum Nauki Kopernik w dniach 22-24 listopada 2021 r., tj.: rejestracji uczestników; koniecznej korespondencji związanej z udziałem uczestników w tych wydarzeniach; wpisaniu imion, nazwisk, stanowisk i afiliacji na identyfikatory konferencyjne w celu umożliwienia nawiązania kontaktów służbowych z innymi uczestnikami; przekazania uczestnikom konferencji list kontaktowych, które składają się z imienia, nazwiska, nazwy instytucji oraz adresu email wszystkich uczestników XII Konferencji Interakcja - Integracja; po zakończeniu konferencji przekazania ankiet na adres email uczestników w celu zebrania uwag pomocnych w organizacji kolejnych konferencji Interakcja – Integracja; przesłania uczestnikom konferencji informacji o pojawieniu się materiałów pokonferencyjnych na stronie Stowarzyszenia „Społeczeństwo i Nauka SPiN”; w wypadku uczestników będących panelistami w sesjach składających się na program Konferencji, umieszczenie ich nazwisk w materiałach pokonferencyjnych, a także w programie konferencji prezentowanym w serwisie stowarzyszeniespin.pl oraz www.kopernik.org.pl, a także na profilach facebookowych Stowarzyszenia i Organizatora. W przypadku wyrażenia przez uczestnika Konferencji lub Prekonferencji zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku, dane wykorzystywane będą także w celach związanych z korzystaniem z wizerunku, w tym wizerunek będzie wykorzystywany poprzez umieszczenie na stronie www Organizatora oraz Stowarzyszenia Społeczeństwo i Nauka SPiN oraz na ich profilach na portalu społecznościowym Facebook i Instagramie. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie elektronicznego newslettera Centrum Nauki Kopernik, dane wykorzystywane będą także w tym celu.
   • Dane przetwarzane będą do dnia 31.12.2024 r.
   • Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być też powierzone współorganizatorowi XII Konferencji Interakcja-Integracja oraz wydarzeń towarzyszących – Stowarzyszeniu „Społeczeństwo i Nauka SPiN”.
   • Każdy ma prawo dostępu do swoich danych, może je sprostować, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie oraz żądać przeniesienia danych.
   • Informujemy ponadto o prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych poprzez przesłanie takiej informacji na adres siedziby CNK lub na adres e-mail sekretariat@kopernik.org.pl co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
   • Osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych z uwagi na fakt, iż podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   • Każdy ma prawo wnieść skargę na postępowanie Organizatora do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
   • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem niezbędnym do przyjęcia zgłoszenia do uczestnictwa w Konferencji „Interakcja-Integracji” lub Prekonferencji oraz uczestnictwa w którymkolwiek z tych wydarzeń.
   • Decyzje dotyczące podanych danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
   • Kontakt z Organizatorem możliwy jest w formie pisemnej na adres podany w pkt. 1 powyżej lub w formie elektronicznej na adres e-mail sekretariat@kopernik.org.pl.

  Skip to content