O stowarzyszeniu

misja

Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza  
[Albert Einstein]

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Społeczeństwo i Nauka SPiN powstało w grudniu 2018 roku, jako kontynuacja pięcioletnich działań Porozumienia o tej samej nazwie, zrzeszającego centra nauki, instytucje kultury, instytuty badawcze oraz inne organizacje prowadzące działalność związaną z popularyzacją nauki, edukacją i działaniami kulturotwórczymi.

Naszym głównym celem jest rozwój społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji poprzez m.in.: zachęcanie do krytycznego i kreatywnego myślenia, budowanie poczucia podmiotowości i odpowiedzialności oraz wspomaganie lepszego rozumienia nauki i inspirowanie dialogu społecznego. Każdy z członków Stowarzyszenia realizuje ten cel poprzez różnorodne formy aktywności adresowane do swoich publiczności oraz wspólne inicjatywy, takie jak obchody Dnia Nauki Polskiej (19 lutego), SPIN Day w przypadającym na 10 listopada Międzynarodowym Dniu Muzeów i Centrów Nauki czy ogólnopolską, coroczną konferencję Interakcja-Integracja. 

Jednocześnie Stowarzyszenie to sieć współpracy, w której stawiamy na dzielenie się dobrymi praktykami, wiedzą i cennym know how – zarówno w trakcie cyklicznych spotkań branżowych, jak i w ramach całorocznej pracy. Wspólnie podejmujemy działania o charakterze ogólnopolskim, budując tym pozycję SPIN do reprezentowania środowiska w debacie publicznej poświęconej ważnym społecznie tematom naukowym. Z sukcesami współdziałamy też w poszukiwaniu różnych źródeł finansowania dla wspólnie realizowanych projektów i inicjatyw.

Do naszych działań zapraszamy przedstawicieli środowiska naukowego, ekspertów pracujących w nauce i kulturze, edukatorów zajmujących się edukacją formalną i nieformalną oraz dziennikarzy podejmujących tematy naukowe i popularnonaukowe.

Zbudowane przez lata doświadczenie i zaufanie społeczne powoduje, że rola Stowarzyszenia Społeczeństwo i Nauka SPIN rośnie z każdym rokiem, a głos zabierany w debacie publicznej nabiera większego znaczenia. Z tego czerpiemy siłę, która pozwala nam nieustannie rozwijać naszą działalność i wierzyć, że wpłynie ona na poprawę edukacji i zrozumienia nauki w społeczeństwie.

Skip to content