Interakcja-Integracja 2021

konferencja Interakcja-Integracja 2021

Coroczna konferencja, to najważniejsze spotkanie branżowe SPiN-u, w którym uczestniczą nie tylko członkowie Stowarzyszenia, ale również zapraszani goście.  Na program wydarzenia składają się wystąpienia plenarne, sesje tematyczne oraz warsztaty poświęcone aktualnym tematom związanym m.in. z popularyzowaniem nauki. To niezastąpiona okazja do networkingu, kiedy to uczestnicy dzielą się doświadczeniami i know how.  Co roku gospodarzem konferencji jest inny członek SPIN.

Integracja-Interakcja 2021 

Konferencja “Komunikuj, nie panikuj!” odbyła się w dniach 23-24 listopada 2021 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tematem przewodnim była “Odpowiedzialność osób zajmujących się komunikacją nauki wobec społecznych wyzwań przyszłości”.

Konferencję poprzedziła prekonferencja “Ale Kosmos!”, na którą zaprosiliśmy 22 listopada 2021 do Planetarium Centrum Nauki Kopernik.

ZAPOZNAJ SIĘ Z PODSUMOWANIEM WYDARZENIA

I I stopka 3 3 wystawcy M Interakcja Integracja 2021

Komitet programowy

Joanna Kalinowska 1024x1013 150x150 Interakcja Integracja 2021

Joanna Kalinowska

PRZEWODNICZĄCA KOMITETU
Dyrektor Rozwoju
Centrum Nauki Kopernik
Iwona Kieda 2 150x150 Interakcja Integracja 2021

Iwona Kieda

Starszy Specjalista ds. realizacji projektów, Rzecznik Prasowy Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
hewelianum prom 050 1 885x1024 150x150 Interakcja Integracja 2021

Agata Żwir-Ferenc

Kierownik Działu Edukacji i Popularyzacji Nauki Hevelianum
Natalia foto 1024x1024 150x150 Interakcja Integracja 2021

Natalia Osica

Założycielka i Dyrektor zarządzająca pro science

Program konferencji 23-24 listopada 2021 CNK

Doświadczenie kryzysu pandemicznego i wyzwań związanych z mówieniem o nauce, kiedy jest to naprawdę potrzebne, skłoniły nas do tego, aby konferencję poświęcić tematyce wyzwań i kryzysów, które mogą nas spotkać w przyszłości i odpowiedzialności środowiska osób zajmujących się komunikacją nauki w kontekście mówienia o tych wyzwaniach.

Z jednej strony osoby komunikujące naukę i centra nauki są odpowiedzialni za zrozumienie nauki wśród społeczeństwa, z drugiej strony – na wiele rzeczy nie mają wpływu. Media i sposób komunikacji proponowany przez ekspertów ma w sytuacjach kryzysowych kluczowe znaczenie. Role ekspertów naukowych i ekspertów komunikacji przenikają się. Jednak pandemia to nie jedyne wyzwanie komunikacyjne, z którym przyjdzie nam się w najbliższym czasie zmierzyć.

W czasie konferencji chcieliśmy wykorzystać doświadczenia zebrane w pandemii, aby rozmawiać także o tym, jaka jest nasza odpowiedzialność wobec innych wyzwań – zmian klimatycznych, zmian technologicznych, kryzysu informacyjnego oraz kryzysu braku zaufania do nauki.

Pytania które nam towarzyszyły to:

  • Jakie są nasze możliwości i ograniczenia w komunikacji tematów trudnych społecznie?
  • Jakie są nasze zobowiązania w stosunku do społeczeństwa, skoro mamy wiedzę o tych tematach i narzędzia do ich nagłaśniania?
  • Jakie są nasze zobowiązania wobec tych nieprzekonanych lub nieufnych?
  • Jak budować współpracę z ekspertami i zwiększać ich wiarygodność w stosunku do szerokiej publiczności?
  • Jakie trudności możemy napotkać w pracy z tematami kryzysowymi?

Konferencja była podzielona na dwie główne ścieżki

  • program kuratorski Komitetu Programowego 
  • program zaproponowany przez uczestników

23 listopada 2021 – DZIEŃ WYZWANIA

Mówca specjalny – DR ALEKSANDRA PRZEGALIŃSKA (FUTUROLOG)

Prowadząca przybliży publiczności wyzwania, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć w najbliższych latach, a które będą wymagały zrozumienia społecznego i dobrej komunikacji naukowej. Do wyzwań tych mogą należeć: zmiana klimatu, rozwój sztucznej inteligencji i technologii robotycznych, rozwój technologii teleinformatycznych, rozwój mediów społecznościowych i szeroki dostęp do informacji, instagramizacja życia, wyzwania zdrowotne i profilaktyczne, a także – być może inne pandemie niż COVID-19. Te wyzwania będą wymagały od nas dostarczania informacji, które wynikają z badań naukowych, w sposób przystępny i zrozumiały, jednak pogłębiony.

Dr Aleksandra Przegalińska – profesor Akademii Leona Koźminskiego, doktor habilitowana w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Doktoryzowała się w zakresie filozofii sztucznej inteligencji w Instytucie Filozofii UW. Obecnie jest Prorektorem ds Współpracy z Zagranicą oraz ESR w Akademii Leona Koźmińskiego. Od 2016 prowadziła badania w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Aktualnie Research Fellow w American Institute for Economic Research. W 2021 rozpocznie współpracę z Labour and Worklife Program na Harvardzie. Interesuje się rozwojem sztucznej inteligencji, przetwarzaniem języka naturalnego, uczeniem maszynowym, robotami społecznymi i technologiami ubieralnymi.

24 listopada 2021 – DZIEŃ ZAUFANIA

Mówca specjalny – DR TOMASZ SOBIERAJSKI (SOCJOLOG)

Wykład będzie skonstruowany wokół wyzwań społecznych związanych z reagowaniem przez społeczeństwo na trudnych tematów – jakie są mechanizmy, które nas blokują w czytaniu informacji w kryzysie? Jak członkowie grup społecznych wpływają na siebie tworząc teorie spiskowe i zaprzeczenia dla naukowo dowiedzionych faktów? Jak różne grupy mogą reagować w konfrontacji z trudnymi/kryzysowymi tematami? Jakie są najtrudniejsze wyzwania w budowaniu takiej komunikacji? Z czego rodzi się zaufanie do mówiących lub jego brak? Co wpływa na nasz odbiór informacji i ich zrozumienie?

Dr Tomasz Sobierajski  zajmuje się socjologią, edukacją, socjologią zdrowia, wakcynologią społeczną i metodologią badań społecznych. Jest cenionym badaczem społecznym, projektującym i realizującym badania dla polskich i zagranicznych organizacji rządowych, pozarządowych oraz firm międzynarodowych. Jest autorem kilku książek, kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz ponad setki projektów badawczych. Prowadzi zajęcia z komunikacji interpersonalnej na uniwersytetach w całej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji na płaszczyźnie lekarz-pacjent.

Zaplanowane są również 4 sesje przygotowane przez Komitet Programowy Konferencji

23 listopada – Dzień Wyzwania

Jaka jest rola centrów nauki i osób zajmujących się komunikacją nauki oraz naukowców w mówieniu o wyzwaniach przyszłości? 

PANEL STRATEGICZNY

Prowadzący: Robert Firmhofer, Dyrektor Naczelny Centrum Nauki Kopernik 

Paneliści zostaną ogłoszeni w terminie późniejszym.

24 listopada – Dzień Zaufania

Kod popularyzacji – jak komunikować naukę.

PANEL Z ELEMENTAMI PRAKTYCZNEJ WIEDZY DOTYCZĄCEJ WSPÓŁPRACY I JĘZYKA KOMUNIKACJI

Prowadząca: Natalia Osica, socjolożka, mediatorka, komunikatorka nauki

Uczestnicy:  dr hab. prof. UŚ Iwona Loewe, językoznawczyni, Uniwersytet Śląski

Robert Boch, mediator, Mediatorzy.pl 

Piotr Stanisławski, dziennikarz naukowy, Crazy Nauka

Jak komunikować trudne tematy – jakimi formatami i kanałami?

SESJA WYZNANIOWA 

Prowadząca: Joanna Kalinowska, Dyrektor Rozwoju Centrum Nauki Kopernik

Uczestnicy – różne osoby ze środowiska centrów nauki oraz wszyscy uczestnicy sesji. Sesja ma na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni do rozmowy o lekcjach wyciągniętych z naszych dotychczasowych doświadczeń.

Zrozumieć sceptyka  – między szacunkiem a wyśmianiem.

DYSKUSJA POPRZEDZONA WYSTĄPIENIAMI PROWADZĄCYCH

Prowadzący: Iwona Kieda, Starszy Specjalista ds. realizacji projektów, Rzecznik Prasowy Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN i Błażej Dawidson, Customer Experience Consultant, HYCOM S.A.

Uczestnicy:

Dr Konrad Maj, psycholog, (TBC)

Tomasz Piekot, językoznawca, (TBC)

Program prekonferencji 22 listopada 2021 CNK

“Ale Kosmos!”, to temat prekonferencji. na którą zaprosiliśmy popularyzatorów wiedzy o kosmosie, osoby tworzące treści multimedialne na ekran planetariów i kin sferycznych.

Naszym celem było poruszanie aktualnych tematów ważnych dla środowiska oraz tych, które może przynieść nam przyszłość. Jak je stworzyć „obrazem” na dużym ekranie, co i jak mówić, aby przekaz był ciekawy, interaktywny i zrozumiały? Nie zabraknie oczywiście integracji. 

W programie znalazły się dwie sesje tematyczne oraz warsztaty.

Współczesność na sferycznym ekranie 

SPOTKANIE W FORMACIE PRZEGLĄDU (stacjonarnie i online)

Prowadzący: Kamil Deresz, Planetarium Centrum Nauki Kopernik

Jak pokazy i obrazy fulldome poruszają i wpisują się w ambitne tematy współczesne? Podczas spotkania zostaną pokazane i opatrzone komentarzem najnowsze pomysły na wizualizacje dotyczące pandemii, kryzysu klimatycznego oraz innych nietypowych treści. Czego potrzebujemy więcej?

Nowości w polskich planetariach 

PREZENTACJE (stacjonarnie i online)

Prowadzący oraz uczestnicy zostaną ogłoszeni wkrótce

Podczas sesji dokonamy przeglądu nowych urządzeń i aparatur, zapoznamy się z mapą nowych planetariów w Polsce, a także wymienimy się wiedzą o najciekawszych osiągnięć z zakresu popularyzacji wiedzy o kosmosie.

Storytelling i improwizacja 

WARSZTATY (stacjonarnie)

Prowadzący: Mateusz Wyszyński oraz Jacek Mikulski, Planetarium Centrum Nauki Kopernik

Celem planetarium jest dostarczanie szerokiej publiczności wiedzy o nauce i technologii, a półsferyczny ekran jest do tego fantastycznym narzędziem. Niestety nawet najpiękniejsza produkcja fulldome zostanie źle odebrana, jeśli nie poświęcimy odpowiedniej uwagi scenariuszowi naszego pokazu. Storytelling to stare rzemiosło, które zapewnia nam narzędzia do przekazywania pomysłów w emocjonujący sposób.

Skip to content