Dzień Nauki Polskiej 2023

Już po raz czwarty środowisko popularyzatorów nauki obchodzić będzie Dzień Nauki Polskiej. Członkowie Stowarzyszenia SPiN jak zawsze świętują ten dzień organizując specjalne wykłady, warsztaty, pokazy i wystawy.  

Ustanowione w 2020 roku święto stanowić ma inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnienia zainteresowania nauką. Sama ranga święta państwowego jest również, jak piszą ustawodawcy, wyrazem najwyższego uznania dla dokonań rodzimych naukowców w ponad 1000-letniej historii naszego narodu i państwa. Wybrano również nieprzypadkową datę obchodów: dzień urodzin Mikołaja Kopernika.

Wydarzenia Członków SPiN w Polsce:

Park Nauki Torus w Ciechanowie

Centrum Nauki Experyment w Gdyni

Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk Olsztyn

Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza w Rzeszowie

Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera w Bydgoszczy

Centrum Edukacji Lotniczej Kraków